Uradni list Republike Slovenije
 
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Tel.: 02/220 14 26
fax: 02/ 220 14 27
E-mail: info@jp-gsz-mb.si
 

Za vse informacije se lahko v času uradnih ur obrnete na pravno službo.

Za novejšo zakonodajo objavljeno v uradnih listih kliknite na povezavo
Uradni list Republike Slovenije

UL RS letnik 1997 stevilka 44 sklep 2417  
UL RS letnik 1990 številka 24 popravek  
UL RS letnik 1990 številka 22 sklep 1137  
UL SRS letnik 1989 številka 33 odlok 1733 - sprememba zakona o SZ  
UL SRS letnik 1985 stevilka 33 odlok 1382  
UL SRS letnik 1985 številka 28 odlok 1254  
UL SRS letnik 1984 stevilka 18 odlok 932  
Zakon o stavbnem zemljišču: (ZSZ) objavljeni v Uradnem listu RS 44/97, 24.07.97 (stran 3991)