Medobčinski uradni vestnik
 
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Tel.: 02/220 14 26
fax: 02/ 220 14 27
E-mail: info@jp-gsz-mb.si
 

Za vse dodatne informacije se lahko v času uradnih ur obrnete na pravno službo.

Za ostale sklepe Mestne občine Maribor kliknite na povezavo Medobčinski uradni vestnik

odlok NUSZ in spremembe

Aktualni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

MUV letnik 2003 številka 28 - sprememba odloka NUSZ (uskladitev z ZGO-1)

MUV letnik 2000 številka 5 odlok 47 - sprememba odloka NUSZ

MUV letnik 2000 številka 14 pravilnik 221 - pravilnik za objekte in omrežja
MUV letnik 1999 številka 7 odlok 54 - spremembe odloka NUSZ - ekonomske cone
MUV letnik 1998 številka 25 odlok 316 - sprememba odloka NUSZ - stečaj
MUV letnik 1992 številka 4 odlok 52 - odlok NUSZ

komunalni prispevek
MUV letnik 2020 številka 26 odlok 464 - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje mestne občine Maribor

cenik za začasno oddajo stavbnih zemljišč
MUV letnik 2002 številka 14 sklep 233 - cenik za začasno oddajo stavbnih zemljišč

odlok o ustanovitvi JP in spremembe
MUV letnik 2009 številka 12 odlok 176 - odlok o ustanovitvi JP GSZ - uradno prečiščeno besedilo
MUV letnik 2009 številka 9 odlok 127 - spremembe in dopolnitve ustanovitve JP GSZ
MUV letnik 2008 številka 30 odlok 549 - spremembe in dopolnitve ustanovitve JP GSZ
MUV letnik 2001 številka 13 odlok 190 - spremembe in dopolnitve ustanovitve JP GSZ
MUV letnik 1998 številka 13 odlok 157 - spremembe in dopolniteve ustanovitve JP GSZ
MUV letnik 1997 številka 31 odlok 324 - ustanovitev JP GSZ