izračun
 
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Tel.: 02/220 14 26
fax: 02/ 220 14 27
E-mail: mestna.obcina@maribor.si
 
MUV letnik 2020 številka 26 odlok 464 - Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje mestne občine Maribor
Izpis sklepov 9. in 10. seje MS MOM 2019