arhiv objav
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Tel.: 02/220 14 26
fax: 02/ 220 14 27
E-mail: info@jp-gsz-mb.si
 
Arhiv javnih objav
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi objavlja nov datum javne dražbe. Javna dražba se prestavi na 3.12.2020. Podrobnejše informacije so objavljene TUKAJ.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 512/2, k.o. 677-Zgornje Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 27. 11. 2020.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 2063/5, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 27. 11. 2020.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za zemljišča, 2612/9 in 2612/28, v skupni izmeri 2.247 m2, k.o. 680-Tezno, z zemljišči, parc. št. 2399/34, 327/29 in 327/27, v skupni izmeri 1.400 m2, vse k.o. 680-Tezno. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne menjalne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe z izjavo najdete TUKAJ. Rok za oddajo ponudbe je do 24.11.2020 do 12.00 ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 194/12, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 24. 11. 2020.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 2000/21, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 24. 11. 2020.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 2216/18, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 24. 11. 2020.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 3052/3, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 23. 11. 2020.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja javno dražbo za prodajo nezazidanih stavnih zemljišč, ki so navedena v besedilu javne dražbe. Javna dražba je objavljena TUKAJ. Prijavo za udeležbo na javni dražbi z izjavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do torka 17.11.2020.2020 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do srede 18.11.2020, do 12.00 ure. Javna dražba bo potekala v četrtek, 19.11.2020, s pričetkom ob 9.00 uri za zemljišče pod točko 2.1, ob 9.20. uri za zemljišče pod točko 2.2. in ob 9.40. uri za zemljišče pod točko 2.3.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 916/11, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 25. 11. 2020.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 400, k.o. 655-Melje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 16. 11. 2020.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 1748/2, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 13. 11. 2020.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 378/1, k.o. 660-Studenci, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 13. 11. 2020.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 1028/9, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 3. 11. 2020.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 1061/43, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 3. 11. 2020.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja javno dražbo za prodajo nezazidanih stavnih zemljišč, ki so navedena v besedilu javne dražbe. Javna dražba je objavljena TUKAJ in TUKAJ. Prijavo za udeležbo na javni dražbi z izjavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do torka 15.9.2020 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do srede 16.9.2020 do 12.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto (velja tudi za priporočeno pošiljko) ali se odda osebno na naslovu organizatorja/JP GSZ d.o.o., se šteje, da je pravočasna, če bo na naslov organizatorja prispela najkasneje do srede 16.9.2020 do 12.00 ure. Javna dražba bo potekala v četrtek, 17.9.2020, s pričetkom ob 9.00 uri.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 552, k.o. 638-Krčevina, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 17.9. 2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 114/4, k.o. 661-Limbuš, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 17.9. 2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 63/34, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 28.8.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 1061/43, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 28.8.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 916/10, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 24.8.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 916/11, k.o.681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 24.8.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 916/12, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 24.8.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 2981/2, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 24.8.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 1820, k.o. 678-Sp. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 24.8.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 106/4, k.o. 653-Košaki, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 24.8.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 138/1, k.o. 676-Pekre, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 24.8.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja javno dražbo za prodajo nezazidanih stavnih zemljišč, ki so navedena v besedilu javne dražbe. Javna dražba je objavljena TUKAJ. Prijavo za udeležbo na javni dražbi z izjavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do petka 19.6.2020 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do ponedeljka 22.6.2020, do 12.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto (velja tudi za priporočeno pošiljko) ali se odda osebno na naslovu organizatorja/JP GSZ d.o.o., se šteje, da je pravočasna, če bo na naslov organizatorja prispela najkasneje do ponedeljka, 22.6.2020 do 12.00 ure. Javna dražba bo potekala v torek, 23.6.2020, s pričetkom ob 9.00 uri.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 2766/7, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 16.6.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 2766/8, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 16.6.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 437/2, k.o. 677-Zg. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 5.6.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo zemljišč, solastniškega dela parc. št. 1222, parc. št. 1223/1 in parc. št. 1223/2, k.o. 677-Zg. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 9.6.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 104/12, k.o. 677-Zg. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 29.5.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 104/11, k.o. 637-Rošpoh, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 29.5.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 516/45, k.o. 677-Zg. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 13.3.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnin, parc. št. 440/2 in 440/3, k.o. 659-Tabor, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 10.2.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo, nepremičnine parc. št. 2339/1, k.o. 683-Dogoše, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 31.1.2020 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za zemljišča, 2827/1, 2827/3, 2827/4, 2414/3, 2612/18, 2612/7, 2612/8, 2612/26 in 2612/27, v skupni izmeri 9.507 m2, k.o. 680-Tezno, z zemljišči, parc. št. 2501/8, 2464/2, 2469/2, 2473/1, 2486/3, 2553/2, 2834/1, 2835/2 in 2830/4, v skupni izmeri 9.056 m2, vse k.o. 680-Tezno. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne menjalne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe z izjavo najdete TUKAJ. Rok za oddajo ponudbe je do 17.12.2019 do 12.00 ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine parc. št. 2821/3 in 1935/22, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 18.12. 2019 do 12. ure
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 2414/5, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 13.12. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja javno dražbo za prodajo nezazidanih stavnih zemljišč, ki so navedena v besedilu javne dražbe. Javna dražba je objavljena TUKAJ. Prijavo za udeležbo na javni dražbi z izjavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do četrtka, 5.12.2019 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do petka, 6.12.2019 do 12.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto (velja tudi za priporočeno pošiljko) ali se odda osebno na naslovu organizatorja/JP GSZ d.o.o., se šteje, da je pravočasna, če bo na naslov organizatorja prispela najkasneje do petka, 6.12.2019 do 12.00 ure. Javna dražba bo potekala v torek, 10.12.2019, s pričetkom ob 9.00 uri.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 1563/2, k.o. 678-Sp. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 29.11. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 194/13, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 27.11. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 1155/5, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 20.11. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo solastniškega dela nepremičnine, parc. št. 449/29, k.o. 677-Zg. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 20.11. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo solastniškega dela nepremičnine, parc. št. 449/6, k.o. 677-Zg. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 20.11. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja javno dražbo za prodajo nezazidanih stavnih zemljišč, ki so navedena v besedilu javne dražbe. Javna dražba je objavljena TUKAJ. Prijavo za udeležbo na javni dražbi z izjavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do ponedeljka, 4.11.2019 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do srede, 6.11.2019 do 12.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto (velja tudi za priporočeno pošiljko) ali se odda osebno na naslovu organizatorja/JP GSZ d.o.o., se šteje, da je pravočasna, če bo na naslov organizatorja prispela najkasneje do srede, 6.11.2019 do 12.00 ure. Javna dražba bo potekala v četrtek, 7.11.2019, s pričetkom ob 9.00 uri.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine, parc. št. 177/5, k.o. 653-Košaki, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 30.10. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 312, k.o. 655-Melje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 25.10. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 450/38 in parc.št. 450/42, k.o. 677-Zg. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 23.10. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 63/38, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 23.10. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 768/1, k.o. 660-Studenci, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 26.8. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja javno dražbo za prodajo nezazidanih stavnih zemljišč, ki so navedena v besedilu javne dražbe. Javna dražba je objavljena TUKAJ. Prijavo za udeležbo na javni dražbi z izjavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do ponedeljka, 26.8.2019 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do srede, 28.8.2019 do 12.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto (velja tudi za priporočeno pošiljko) ali se odda osebno na naslovu organizatorja/ JP GSZ d.o.o., se šteje, da je pravočasna, če bo na naslov organizatorja prispela najkasneje do srede, 28.8.2019 do 12.00 ure. Javna dražba bo potekala v četrtek, 29.8.2019, s pričetkom ob 9.00 uri.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo solastniškega deleža (74/326) nepremičnine parc. št. 222/41 in solastniškega deleža (30/187) nepremičnine parc. št. 222/42, k.o . 636-Kamnica, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 22.8. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnin: parc. št. 62/5, 63/2, 65/15 in 62/17, k.o .653-Košaki, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 22.8. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 12/5, k.o .654-Orešje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.7. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin: parc. št. 156, 158/2, 158/3, 160, 161/1 in 161/2, k.o. Melje. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe za najem so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.7.2019 do 12.00 ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 1684/2, k.o .680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 22.7. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem dela nepremičnine: parc. št. 2339/1, k.o. 683-Dogoše. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe za najem so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 19.7.2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 916/13, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 20.6. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 916/14, k.o.681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 20.6. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 440/2 in parc. št. 440/3, k.o. 659-Tabor, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 15.6. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 516/46, k.o. Zg. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 15.6. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo solastniškega deleža nepremičnine: parc. št. 1232, k.o. 659-Tabor, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 15.6. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja javno dražbo za prodajo nezazidanih stavnih zemljišč, ki so navedena v besedilu javne dražbe. Javna dražba je objavljena TUKAJ. Prijavo za udeležbo na javni dražbi za prodajo nepremičnin z izjavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do ponedeljka, 17.6.2019 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do srede,19.6.2019 do 12.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto (velja tudi za priporočeno pošiljko) ali se odda osebno na naslovu organizatorja/ JP GSZ d.o.o., se šteje, da je pravočasna, če bo na naslov organizatorja prispela najkasneje do srede, 19.6.2019 do 12.00 ure. Javna dražba bo potekala v četrtek, 20.6.2019, s pričetkom ob 9.00 uri.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 2051, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 14.6. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem dela nepremičnine: parc. št. 586/5, k.o. 683-Dogoše. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe za najem so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 27.5.2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 1233/63, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 20.5. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 172, k.o. 657-Maribor grad, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 20.5. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 1407, k.o. 657-Maribor grad, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 20.5. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 1105/3, k.o. 677-Zg. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 22.5. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo solastniškega deleža (15/33) nepremičnine: parc. št. 1043/6, k.o. 661-Limbuš, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 22.5. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 1523/1, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 22.5. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 450/43, k.o. 677-Zg. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 22.5. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: št. 688/3 in parc. št. 689/4, k.o. 678-Sp. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 22.5. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 450/44, k.o. 677-Zg. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 22.5. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnin: parc. št. 2269/108 in parc. št. 2269/109, k.o. 660-Studenci, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 16.5. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 2099/7, k.o. 658-Koroška vrata, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 16.5. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 1233/26, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 16.5. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za zemljišče, parc. št. 2092/25, v izmeri 240 m2, k.o. 658-Koroška vrata z zemljiščema, parc. št. 2054/11, v izmeri 138 m2 in parc. št. 2054/12, v izmeri 41 m2, k.o. 658-Koroška vrata. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne menjalne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe z izjavo najdete TUKAJ. Rok za oddajo ponudbe je do 17. 5.2019 do 12.00 ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja javno dražbo za prodajo nezazidanih stavnih zemljišč, ki so navedena v besedilu javne dražbe. Javna dražba je objavljena TUKAJ. Ponudbo za nakup nepremičnine-Prijavo za udeležbo na javni dražbi z izjavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do ponedeljka, 13.5.2019 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do srede,15.5.2019 do 12.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto (velja tudi za priporočeno pošiljko) ali se odda osebno na naslovu organizatorja/ JP GSZ d.o.o., se šteje, da je pravočasna, če bo na naslov organizatorja prispela najkasneje do srede, 15.5.2019 do 12.00 ure. Javna dražba bo potekala v četrtek, 16.5.2019, s pričetkom ob 9.00 uri.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja Javno dražbo za oddajo nepremičnin v najem. Javna dražba je objavljena TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do 23.4.2019 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do 24.4.2019 do 12.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto ali se odda osebno na naslovu organizatorja/ JP GSZ d.o.o., se šteje, da je pravočasna, če bo na naslov organizatorja prispela najkasneje do 24.4.2019 do 12.00 ure. Javna dražba bo potekala v četrtek, 25.4.2019, s pričetkom ob 9.00 uri.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 1550, k.o. 658-Koroška vrata, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 04.01. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 817/4, k.o. 636-Kamnica, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 04.01. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 39/8, k.o. 661-Limbuš, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 04.01. 2019 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 492/5, k.o. 661-Limbuš, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 27. 12. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 150/9, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 21. 12. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 1407, k.o. 657-Maribor grad, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 20. 12. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 104/9, k.o. 637-Rošpoh, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 18. 12. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja javno dražbo za prodajo nezazidanih stavnih zemljišč, ki so navedena v besedilu javne dražbe. Javna dražba je objavljena TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do 19.11.2018 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do 21.11.2018 do 16.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto priporočeno ali se odda osebno na naslovu organizatorja/ JP GSZ d.o.o., se šteje, da je pravočasna, če bo na naslov organizatorja prispela najkasneje do 21.11. 2018 do 16.00 ure. Javna dražba bo potekala v četrtek, 22.11.2018, s pričetkom ob 9.00 uri.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 3201/5, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 12. 11. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 3201/6, k.o. 681-Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 12. 11. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe: parc. št. 198/3, v izmeri 33 m2, parc. št. 198/4, v izmeri 66 m2, parc. št. 198/16, v izmeri 4 m2, parc. št. 198/17, v izmeri 183 m2, k. o. 680-Tezno, in parc. št. 201/1, v izmeri 160 m2, parc. št. 201/2, v izmeri 136 m2, parc. št. 201/3, v izmeri 109 m2, k.o. 680-Tezno. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne menjalne pogodbe so objavljene TUKAJ. Rok je do 7. 11. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 1021/14, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 7. 11. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 32/26, k.o. 636-Kamnica, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 7. 11. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 32/24, k.o. 636-Kamnica, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 7. 11. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnini: parc. št. 1935/23, k.o.680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnini: parc. št. 61/1, k.o. 660-Studenci, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnini: parc. št. 2/11, k.o. Počehova, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnini: parc. št. 2/4 in 10/24, k.o. 639-Počehova, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnini: parc. št. 2/6 in 10/17, k.o. 639-Počehova, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnini: parc. št. 2/7 in 10/18, k.o. 639-Počehova, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnini: parc. št. 2/8 in 10/19, k.o. 639-Počehova, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnini: parc. št. 2/12, 407/3 in 451/56, k.o. 639-Počehova, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnini: parc. št. 2/5 in parc. št. 10/16, k.o. Počehova, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 194/12, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 194/13, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 194/14, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 194/15, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 194/16, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 2269/87, k.o. 660-Studenci, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 9.10. 2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 844, k.o. 657-Maribor grad, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 27.9.2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnin: parc. št. 2063/6 in 2064/5, k.o. 680-Tezno, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 26.9.2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja javno dražbo za prodajo nezazidanih stavnih zemljišč, ki so navedena v besedilu javne dražbe. Javna dražba je objavljena TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do 10.9.2018 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do 12.9.2018 do 16.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto priporočeno ali se odda osebno na naslovu organizatorja/ JP GSZ d.o.o., se šteje, da je pravočasna, če bo na naslov organizatorja prispela najkasneje do 12.9.2018 do 16.00 ure. Javna dražba bo potekala v četrtek, 13.9.2018, s pričetkom ob 9.00 uri.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 2269/102, k.o. 660-Studenci, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 10.9.2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo solastniškega deleža 70/1635-tin nepremičnine: parc. št. 660/1, k.o. 660-Studenci, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 23.8.2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 407/2, k.o. 639-Počehova, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Prijava mora biti oddana najkasneje do 23.8.2018 do 12. ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja javno dražbo za prodajo nezazidanih stavnih zemljišč, ki so navedena v besedilu javne dražbe. Javna dražba je objavljena TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do 6.8.2018 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do 8.8.2018 do 16.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto priporočeno ali se odda osebno na naslovu organizatorja/ JP GSZ d.o.o., se šteje, da je pravočasna, če bo na naslov organizatorja prispela najkasneje do 8.8..2018 do 16.00 ure. Javna dražba bo potekala v četrtek, 9.8.2018, s pričetkom ob 9.00 uri.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 1503/34, k.o. 660-Studenci, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ Prijava mora biti oddana najkasneje do 13.7.2018 do 15.00 ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo solastniškega deleža za zemljišče parc. št. 388, k.o. 658-Koroška vrata. Zemljišče predstavlja pripadajoče zemljišče k stanovanjski hiši. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je TUKAJ Prijava mora biti oddana najkasneje do 10.7.2018.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremičnine: parc. št. 450/40, k.o. 677-Zg. Radvanje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ Prijava mora biti oddana najkasneje do 10.7.2018 do 15.00 ure.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo. Več informacij o predmetu prodaje dobite TUKAJ. Prijavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ (PRILOGA 1). Varščina mora biti vplačana najkasneje do 2.7.2018 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator prejme najkasneje do 4.7.2018 do 16.00 ure. Če je dokumentacija z dokazili oddana na pošto priporočeno ali se odda osebno na naslovu organizatorja, se šteje, da je pravočasna, če na naslov organizatorja prispe najkasneje do 4.7.2018 do 16.00 ure. Javna dražba bo potekala 5.7.2018, s pričetkom ob 9.00 uri.
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča, parc. št. 1753/14, k.o. 678-Spodnje Radvanje. Rok za oddajo ponudbe je najkasneje do 15.6.2018. Več informacij o dobite TUKAJ.
Namera o sklenitev neposredne pogodbe o menjavi zemljišč, parc. št. 819/2 z parc. št. 821/2, k.o. Zg. Radvanje. Več informacij o dobite TUKAJ.
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem dela zemljišča, parc. št. 1232/2 k.o. 677 - Zg. Radvanje, rok za oddajo pisne ponudbe je do 30. 4. 2018, na e-naslov info@jp-gsz-mb.si  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča, parc. št. 524/2, k.o. 655-Melje, rok za ponudbo 23.4.2018  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, k.o. Studenci, rok za ponudbo 23.4.2018  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, k.o. Pobrežje, rok za ponudbo 23.4.2018  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, rok za oddajo ponudb 16.4.2018  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, parc. št. 20/3, k.o. Brezje, rok za ponudbo 11.4.2018  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, parc. št. 734/2, k.o. Pekre, rok za ponudbo 11.4.2018  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za parc. št. 447/54, k.o. Zg. Radvanje, rok za ponudbo 11.4.2018  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč, rok oddaje ponudb 28.3.2018, do 12.00 ure  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o menjavi zemljišč, k.o. Počehova  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, k.o. Kamnica, rok 17.3.2018  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti, k.o. Hrastje  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, k.o. Tezno, rok oddaje 25.1.2018  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe k.o. Tezno, rok oddaje ponudb 25.1.2018  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, k.o Počehova, rok oddaje ponudb 8.1.2018  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč, rok oddaje ponudb 15.12.2017 do 9.00 ure  
Javno zbiranje ponudb, k.o. Studenci, rok za ponudbe 5.12.2017 do 12. ure  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti, parc. št. 412/24, k.o. Krčevina  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe parc. št. 1531/2, k.o. Tezno, rok 10.11.2017  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč, parc. št. 2270/1, 2271/1, 2272/1, 2272/21, 2272/19 in 2269/91, k.o. 660-Studenci, rok za oddajo ponudbe 7.11.2017, do 12. ure  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča, parc. št. 27/15, k.o. 659-Tabor, rok za oddajo ponudbe 8.11.2017, do 12. ure  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča, parc. št. 511 in 513, k.o. 657-Maribor grad, rok za oddajo ponudb 8.11.2017, do 12. ure  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča, parc. št. 1323/1, 1323/3, 1322, 1328, 1329, 1330, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, k.o. 680-Tezno, rok za oddajo ponudbe 8.11.2017, do 12. ure  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti, parc. št. 55/1 in 61/2, k.o. Košaki  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča, deleža parc. št. 803 in 804, k.o. Ob železnici  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 582/2, k.o. Zg. Radvanje; rok za oddajo ponudb 11.10.2017 do 16. ure  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišča, parc. št. 916/15, k.o. Pobrežje; rok za oddajo ponudbe 11.10.2017 do 16. ure  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti, k.o. Zg. Radvanje  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, parc. št. 797 in 798, k.o. Ob železnici  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, parc. št. 1369, k.o. Studenci  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za parc. št. 2114/2, k.o. Tezno  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, parc. št. 68, k.o. Pekre  
Zbiranje ponudb - avgust 2017  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe parc. št. 516/20, k.o. Zg. Radvanje  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 516/23, k.o. Zg. Radvanje  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča  
Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe za najem dela zemljišča, parc. št. 1232/2 k.o. Zg. Radvanje  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča, parc. št. 1521/2, v izmeri 135, k.o. 680 – Tezno  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, parc. št. 731/5, k.o. Melje  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, parc. št. 2197/5 in parc. št. 2197/6, k.o. Tezno  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, parc. št. 667/23, v izmeri 123 m2, k.o. Melje  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, k.o. Sp. Radvanje  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, parc. št. 884/10, k.o. Kamnica  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o menjavi zemljišč  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o menjavi zemljišč  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe, k.o. Melje  
Prodaja zemljišča, parc. št. 1641/1 k.o. Koroška vrata  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za parc. št. 928, k.o. Zg. Radvanje  
Javno zbiranje ponudb - april 2017  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb, k.o. Zg. Radvanje  
Namera o sklenitvi neposredne nposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč parc. št. 966/63 in 966/64, k.o. Zg. Radvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča za parc. št. 1063/6, k.o. Zg. Radvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč za parc.št. 1414/4, k.o. Tezno  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti, parc. št. 725/1, 725/2 in 688/2, k.o. Studenci  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti, k.o. Studenci  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč, deli parc.št. 66, 67, 68 in 69/1 k.o. Melje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč, delež parc.št. 1753/12 in parc. št. 1753/13, k.o. Sp. Radvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča, parc. št. 1021/14, k.o. Tezno  
Namera za sklenitev neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča, parc.št. 768/1, k.o. Studenci  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč- k.o. Pekre, k.o. Zg. Radvanje, k.o. Tezno in k.o. Ob železnici  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč (parc. št. 150/8 k.o. Tezno) in Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti (parc. št. 150/9 in 150/1 k.o. Tezno)  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča, parc. št. 2269/99 (prej del parc. št. 2269/96) k.o. 660 -Studenci  
Arhiv javnih objav 2016
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč - k.o. Tezno, k.o Pekre - 465-02-21/2015-79/0030  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem dela zemljišča - k.o. Zgornje Radvanje - 465-05-10/2015-17/0011  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč - k.o. Tezno - 465-02-51/2014-13/0015  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč - k.o. Ob železnici - 465-02-93/2011-11/2015  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč - k.o. Tezno - 465-02-56/2010-20/0015  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč - k.o. Tezno - 465-02-56/2010-21/0015  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč - k.o. Tezno - 465-02-56/2010-22/0015  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč - k.o. Studenci - 465-02-44/2014-10/0015  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Zgornje Radvanje - 465-02-4/2008-4/0030  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi zemljišč - k.o. Koroška vrata  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Tabor  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Sp. Radvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Tezno  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč - k.o. Rošpoh  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč - k.o. Melje - 465-02-8/2015-9/0015  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Brezje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnih zemljišč - k.o. Tabor  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč - k.o. Tezno, k.o. Ob železnici, k.o. Studenci, k.o. Zg. Radvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Košaki  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Tezno  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Tezno  
Obvestilo o ustavitvi postopka prodaje stavbnih zemljišč objavljeno 22.6.2016 pod točko 4. - Javno zbiranje ponudb, št.465-02-21/2015-47/0015 - k.o. Tabor  
Popravka objave 22.6.2016 - Javno zbiranje ponudb, št.465-02-21/2015-47/0015  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Pobrežje  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč - k.o. Tezno, k.o. Tabor, k.o. Ob železnici, k.o. Studenci  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča - k.o. Zg. Radvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi zemljišč - k.o. Limbuš  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Tezno  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Melje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Studenci  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Limbuš  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Krčevina  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Zg. Radvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Maribor Grad, k.o. Koroška vrata, k.o. Sp. Radvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Koroška vrata  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Rošpoh  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Razvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Sp. Radvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Tezno  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Melje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem zemljišča - k.o. Malečnik  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem zemljišča - k.o. Zgornje Radvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem zemljišč - k.o. Počehova  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišč - k.o. Studenci - podaljšan rok za oddajo ponudb do 30.12.2015 - OBVESTILO!  
Arhiv javnih objav 2003 - 2015
Javni razpis za prodajo delov gradbenih parcel 24.01.2003
2. javna dražba 3. redne seje Komisije za izvedbo in nadzor prodaje stavbnih zemljišč
3. javna dražba 4. redne seje Komisije za izvedbo in nadzor prodaje stavbnih zemljišč
4. javna dražba 7. redne seje Komisije za izvedbo in nadzor prodaje stavbnih zemljišč
5. javna dražba 8. seja Komisije za izvedbo in nadzor prodaje stavbnih zemljišč
6. javna dražba 9. seja Komisije za izvedbo in nadzor prodaje stavbnih zemljišč
7. javna dražba 11. seja Komisije za izvedbo in nadzor prodaje stavbnih zemljišč
Javna dražba za prodajo nepremičnin, ki bo dne 22.02.2005
Javna dražba za prodajo nepremičnin, ki bo dne 19.04.2005
Javna dražba za prodajo nepremičnin, ki bo dne 13.06.2005
Javna dražba za prodajo nepremičnin, ki bo dne 28.06.2005
Javni razpis za ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe za gradnjo podzemne garaže Trg svobode
Objava za javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo podzemne garažne hiše Ljudski vrt
Javni razpis za ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe za gradnjo podzemne garaže Trg svobode
Javna dražba z dne 15 12 2005 - 32 seje MS MOM-047001
Javni razpis za ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe za gradnjo podzemne parkirne hiše, pokrite tržnice in ureditev ploščadi za zeleno tržnico na Vodnikovem trgu v Mariboru
Javna dražba, ki bo dne 14.02.2006 - seje MS 2005 MOM-049608
Javna dražba, ki bo dne 17.07.2006 - seje MS 2006 MOM-053586
Javna dražba, ki bo dne 29.08.2006 - MOM-056893
Preklic javne dražbe za parcelo 1810 k.o. Maribor grad
Javna dražba sklepi 40 seje MS oktober 2006
Javna dražba april-maj 2007 za parc št .1810 k.o. Mraibor grad
Javna dražba 27. 06. 2007 - prodaja
Javna dražba 13. 11. 2007 - prodaja
Javna dražba 11. 12. 2007 - prodaja
Javna dražba 20. 02. 2008 - prodaja
Javna dražba 20. 05. 2008 - prodaja
Javna dražba 23. 09. 2008 - prodaja
Javna dražba 23. 12. 2008 - prodaja
Javna dražba 03. 02. 2009 - prodaja
Javna dražba 10. 03. 2009 - prodaja
Javno zbiranje ponudb 03.06.2009
Javno zbiranje ponudb do 22.09.2009
Javno zbiranje ponudb do 13.10.2009
Javno zbiranje ponudb do 20.10.2009  
Javno zbiranje ponudb do 04.11.2009
Javno zbiranje ponudb do 4.12.2009, k.o. Pobrežje
Javno zbiranje ponudb do 21.12.2009, k.o. Pobrežje
Javno zbiranje ponudb za k.o. Pobrežje do 14.06.2010  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za stavbno pravico  
Javno zbiranje ponudb za gradnjo podzemne garaže in treh povezanih objektov za turizem in šport v Ljudskem vrtu do 30.6.2010  
Javno zbiranje ponudb za gradnjo podzemne garaže in treh povezanih objektov za turizem in šport v Ljudskem vrtu do 30.6.2010  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin k.o. Studenci do 07.07.2010  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za odprodajo zemljišča parc št 7952 ko Studenci-818804  
Namera o sklenitvi najemne pogodbe za zemljišče parc št 6903 ko Tezno-818805  
Namera o sklenitvi pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti dostopa-818923-1  
Namera o sklenitvi pogodbe o neposredni prodaji zemljišča-818923-2  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 431/3 k.o. Pekre - 81896  
Namera o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljiščih parc št 1047, 1093 in 1164 k.o, Zg .Radvanje - 818942  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin k.o. Pobrežje - odlagališče  
Društvo upokojencev Razvanje - namera o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi zemljišča p.št. 389/4 k.o. Razvanje  
Javno zbiranje ponudb 819535 - KOŠAKI  
Javno zbiranje ponudb 77847 - k.o. Pobrežje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča 78222 - k.o. Zg. Radvanje  
Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč v MO Maribor - maj 2011 - oddaja ponudb do 15.6.2011  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča 78812 - k.o. Brezje, Razvanje, Košaki, Maribor Grad  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o za menjavo zemljišča 78825 - k.o. Tezno  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti 78827 - k.o. Studenci  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti 79844 - k.o. Zgornje Radvanje  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin k.o. Maribor-Grad, k.o. Tezno, k.o.Pobrežje, k.o. Zgornje Radvanje, k.o Studenci  
Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč v k.o. Pobrežje, k.o. Melje, k.o. Zg.Radvanje, k.o. Studenci in k.o. Orešje  
Javno zbiranje ponudb - do 4.11.2011  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč v k.o. Orešje - 82324  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti v k.o. Studenci - 82325  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč v k.o. Počehova - 82355  
Javno zbiranje ponudb - do 28.11.2011  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo zemljišč v k.o. Kamnica in k.o. Koroška vrata - 81348  
Namera o sklenitvi neposredne pogodeb za ustanovitev stvarne služnosti v k.o. Pobrežje - 82500  
Namera o sklenitvi neposredne pogodeb za prodajo zemljišča v k.o. Koroška vrata - 82996  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča - k.o. Orešje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča - k.o. Pobrežje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča - k.o. Zgornje Radvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča - k.o. Počehova  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi - k.o. Razvanje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi - k.o. Koroška vrata  
Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča - k.o. Studenci  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Studenci  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Tabor  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Koroška vrata in k.o. Košaki  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Pekre  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - k.o. Studenci  
Razpisna dokumentacija po postopku konkurenčnega dialoga I. faza postopka gradnja podzemne garaže pod Glavnim trgom – stari peron v Mariboru  
Povabilo k oddaji prijave - OBR-I/1  
Navodilo za izdelavo prijave - OBR-I/2  
Prijava OBR-I/3,Izjava o izpolnjevanju pogojev OBR-I/4, Izjava za pridobitev osebnih podatkov OBR-I/5, Predlog finančne konstrukcije OBR-I/6, Izjava OBR-I/7  
Cilji naročnika  
Priloga 1 - Sklep Mestnega sveta MO Maribor  
Priloga 2 - Poročilo o ekonomski upravičenosti  
Priloga 3 - tlorisi  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin k.o. Studenci  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča - k.o. Košaki in k.o. Studenci  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - k.o. Pekre in k.o. Studenci z dne 3.10.2012  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - k.o. Pekre in k.o. Studenci z dne 12.11.2012  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo zemljišč - k.o. Maribor grad  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Ob železnici  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo zemljišč - k.o. Pekre  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo zemljišč - k.o. Studenci  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo zemljišč - k.o. Maribor grad  
Namera o sklenitvi neposredne pogodb za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Ob železnici  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo zemljišč - k.o. Rošpoh  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - k.o. Melje  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - k.o. Tezno  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi zemljišč - k.o. Pobrežje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč - k.o. Studenci  
Javno naročilo za izgradnjo ceste B s komunalno opremo ob Dravograjski cesti v Mariboru
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - k.o. Tezno, k.o. Tabor, k.o. Zgornje Radvanje, k.o. Melje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Studenci  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Koroška vrata  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča - k.o. Košaki  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča - k.o. Orešje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Pekre  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - k.o. Tezno, k.o. Tabor, k.o. Melje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Pekre  
Namera o sklenitvi neposredih pogodb o prodaji zemljišč - k.o. Tezno, k.o. Tabor  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Zg. Radvanje  
Namera o sklenitvi najemnih pogodb - k.o. Radvanje, k.o. Ob železnici  
Namera o sklenitvi stvarne služnosti - k.o. Ob železnici  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem - k.o. Tezno  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za ustanovitev stvarnih služnosti - k.o. Zg. Radvanje  
Odredba o prodaji - k.o. Studenci, Sp. Selnica, Sp. Slemen  
namera o sklenitvi najemne pogodbe - k.o. Studenci  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - k.o. Melje, k.o. Ob železnici, k.o. Tezno, k.o. Koroška vrata  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o prodaji zemljišč - k.o. tezno, k.o. Zgornje Radvanje, k.o. Studenci, k.o. Krčevina  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o menjavi zemljišč - k.o. Pekre - k.o. Zgornje Radvanje  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Sp. Radvanje  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - k.o. Melje, k.o. Tezno, k.o. Koroška vrata  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o prodaji zemljišč - k.o. Počehova  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - k.o. Pobrežje  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o prodaji zemljišč - k.o. Tezno  
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o prodaji zemljišč - k.o. Koroška vrata  
Namera o sklenitvi najemne pogodbe za najem zemljišča - k.o. Počehova  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - k.o. Pobrežje  
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - k.o. Pobrežje  
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišč - k.o. Pobrežje
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Zg. Radvanje
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Malečnik
Namera o sklenitvi neposredne pogodb o ustanovitvi stvarne služnosti - k.o. Tezno  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč MO Maribor  
Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o prodaji stavbnih zemljišč  
Razpis o javnem zbiranju ponudb za prodajo stavbnih zemljišč  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti  
Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o prodaji stavbnih zemljišč  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč - k.o.Tezno, k.o.Pobrežje, k.o.Studenci, k.o.Orešje  
Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o prodaji stavbnih zemljišč - k.o. Pobrežje  
Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o prodaji stavbnih zemljišč - k.o. Tezno  
Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o prodaji stavbnih zemljišč - k.o. Pobrežje  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Kamnica  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi zemljišč - k.o. Pekre z k.o. Zg. Radvanje  
Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o prodaji zemljišč - k.o. Zg. Radvanje  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča - k.o. Tezno  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča - k.o. Tezno  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča - k.o. Koroška vrata  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč - k.o. Limbuš, k.o. Tezno, k.o. Zg. Radvanje  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča - k.o. Zg. Radvanje  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča - k.o. Brezje  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Studenci  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti - k.o. Košaki  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišča - k.o. Zg. Radvanje  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč - k.o. Tezno, k.o. Zg. Radvanje  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč - k.o. Tezno  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišč - k.o. Studenci - podaljšan rok za oddajo ponudb do 14.12.2015  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč - k.o. Limbuš, k.o. Zgornje Radvanje  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišč - k.o. Tezno - podaljšan rok za oddajo ponudb do 14.12.2015  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča - k.o. Zg. Radvanje  
Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč - k.o. Zg. Radvanje - rok do 14.1.2016 do 8.30h  
Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji zemljišč - k.o. Maribor grad, k.o. Koroška vrata, k.o. Spodnje Radvanje