javne objave
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Tel.: 02/220 14 26
fax: 02/ 220 14 27
E-mail: info@jp-gsz-mb.si
 
Aktuale objave:
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za zemljišče, 176/9, v izmeri 621 m2, k.o. 637-Rošpoh, z zemljiščem, parc. št. 886/3, v izmeri 381 m2, k.o. 636-Kamnica. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne menjalne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe z izjavo najdete TUKAJ. Rok za oddajo ponudbe je do 29.12.2020 do 12.00 ure
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 358/6, k.o. 638-Krčevina, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 30.12. 2020
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 358/7, k.o. 638-Krčevina, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 30.12. 2020
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 358/8, k.o. 638-Krčevina, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 30.12. 2020
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja javno dražbo za prodajo nezazidanih stavnih zemljišč, ki so navedena v besedilu javne dražbe. Javna dražba je objavljena TUKAJ. Prijavo za udeležbo na javni dražbi z izjavo oddate na obrazcu, ki ga dobite TUKAJ. Varščina mora biti vplačana najkasneje do torka 15.12. 2020 do 24.00 ure. Dokumentacija z vsemi dokazili mora biti poslana tako, da jo organizator/JP GSZ d.o.o. prejme najkasneje do srede 16.12.2020, do 12.00 ure. Javna dražba bo potekala v četrtek, 17.12.2020, s pričetkom ob 9.00 uri za zemljišče pod točko 2.1 in ob 9.20. uri za zemljišče pod točko 2.2.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., za Mestno občino Maribor, objavlja namero za prodajo nepremične, parc. št. 1183/2, k.o. 681- Pobrežje, po metodi neposredne pogodbe. Podrobnejše informacije o nameri sklenitve neposredne pogodbe so objavljene TUKAJ. Obrazec za oddajo ponudbe je objavljen TUKAJ. Ponudba mora biti oddana najkasneje do 15.12. 2020.